Adoptieprocedure

Adoptieprocedure
Als men interesse heeft in een van de honden van New Life for Animals Romania.

Lees dan eerst de adoptievoorwaarden hier onderaan.

Voor honden die reeds in Nederland in de opvang verblijven kan men contact opnemen met het opvangadres zoals vermeld in de advertentie. Men ontvangt dan via de mail een vragenformulier welke ingevuld en retour gemaild moet worden. Na goedkeuring volgt er een huisbezoek en als ook dat positief is, kan er een afspraak gemaakt worden zodat er kennis gemaakt kan worden met de hond.

Als blijkt dat het een goede match is mag de hond eventueel gelijk mee met hun nieuwe baasjes, voor een proefweek. In die week dient men elke dag een korte up date te geven hoe het gaat. Na een succesvolle proefweek gaan we over tot de definitieve adoptie. Het adoptieformulier dient getekend te worden en de adoptiebijdrage dient overgemaakt te worden. Als beide dingen zijn geregeld wordt het paspoort van de hond verstuurd waarna de nieuwe eigenaar het dier op zijn/haar naam dient te registreren.

Als de honden nog in Boekarest zijn kan men de interesse in een hond kenbaar maken door een e-mail te sturen. Er wordt dan een vragenformulier gemaild. Na retour zenden van het ingevulde formulier en bij goedkeuring na een huisbezoek en betaling van de helft van adoptiekosten (zie adoptievoorwaarden) wordt er in overleg een transport datum gepland.  Wij hebben diverse aankomst plaatsen in NL waar men de honden van het transport kan afhalen.

BELANGRIJK:
Voordat een hond wordt geadopteerd (via een opvanggezin of rechtstreeks) wordt er allereerst een vragenformulier toegestuurd die door de evt. adoptanten ingevuld dient te worden en geretourneerd wordt naar Marian de Waard.  Dit is puur voor onze administratie en om te kijken of het een geschikte plek is voor betreffende hond. Tevens wordt er vooraf of als de hond een tijdje bij de adoptanten woont een huisbezoek gedaan.
Wij van Newlife willen graag zien waar onze honden gaan wonen en worden wij ook graag op de hoogte gehouden van onze honden bij hun nieuwe baasjes. Indien nodig geven wij advies hoe om te gaan met bepaalde situaties en/of problemen.

Als blijkt dat, om welke reden dan ook, een hond niet bij zijn baasjes kan blijven: neem dan contact op met Marian de Waard.  We gaan dan meteen actie ondernemen om voor de hond een ander baasje of opvanggezin te zoeken. Uiteraard kan niet van ons verwacht worden dat we alles binnen 24 uur kunnen regelen. Lees ook hiervoor eerst de adoptievoorwaarden.

Contactpersoon in Nederland:

Marian de Waard uit Zetten
Emailadres: m.waard@planet.nl

Adoptievoorwaarden zoals te vinden op het adoptiecontract vanaf 1 september 2017

Na ondertekening van deze adoptie voorwaarden, is de adoptant verplicht deze na te leven, en gaat volledig akkoord met de voorwaarden van onze Stichting.

 1. De volledige zorg c.q. verzorging van het dier op zich te nemen.
 2. De hond nooit medische zorg te onthouden. Alle medische kosten, ook bij eventuele verborgen ziekten/gebreken, zijn voor eigen rekening. De stichting kan nooit aansprakelijk worden gesteld.
 3. Uiteraard de hond ook nooit fysiek of mentaal te mishandelen. Wij behouden altijd het recht bij vermoeden van slechte verzorging c.q. mishandeling hem terug te halen, zonder restitutie van adoptiegeld.
 4. Het is niet toegestaan met de hond te fokken.
 5. Mocht de gezondheid van de hond dusdanig zijn dat een dierenarts hem uit zijn lijden moet verlossen dan bent u verplicht dit binnen 24 uur aan ons te melden.
 6. De hond mag NOOIT herplaatst worden zonder overleg en toestemming van de Stichting.
 7. Gaat u verhuizen, geef ook ons, binnen 14 dagen, het nieuwe adres door.
 8. Bij vermissing van de hond dient u alles in het werk te stellen om hem terug te vinden, maar ook de Stichting op de hoogte te stellen, misschien kunnen wij helpen met zoeken of extra tips geven.
 9. De eventuele schade aan derden, door de hond veroorzaakt, is voor verantwoording van de adoptant. Kijk hiervoor de polis van uw Aansprakelijkheid verzekering na, of het dier onder het gezin valt.
 10. U moet de hond zelf aanmelden bij uw gemeente i.v.m. hondenbelasting.
 11. U bent verplicht het chipnummer van de hond te registreren bij een van de bekende organisaties (b.v. NDG.nl , Petlook.nl).
 12. Als er afstand gedaan wordt van de hond, door gedragsproblemen, gebrek aan opvoeding of cursus, of omdat u het dier om andere redenen niet meer wilt hebben, dan bedragen de afstandskosten 100,- euro, de entingen/paspoort dienen dan wel up-to-date te zijn, anders komen deze ook voor uw rekening. U tekent dan een afstandsverklaring. Dit betekent niet, dat wij per direct een opvangplek zullen hebben. Wij gaan op zoek naar een geschikte opvangadres, c.q. andere adoptant, maar hiervoor hebben wij ook een redelijk ‘tijdslimiet’ nodig, en kan men over de duur geen verplichting aan ons opleggen. De hond mag in deze “wachttijd” onder geen beding uit huis of herplaatst worden zonder onze toestemming.
 13. Bij directe adoptie uit het buitenland/zelf afhalen van transport, betaald u vooraf aan de Stichting de transportkosten van 130 euro, dit om te voorkomen dat wij deze kosten zelf moeten betalen als de adoptant zich vlak voor of tijdens transport terug trekt. Er zal dan dus GEEN restitutie plaatsvinden. Het restant bedrag; 130 euro, dient u te betalen als u het adoptiecontract ontvangt. U ontvangt bij het ophalen van de hond vanaf het transport het paspoort en de traces; reisvergunning. Deze dient u goed te bewaren, er kan controle komen van de NVWA. (Denk ook aan chipregistratie).
 14. Mocht de hond al in de opvang in NL zijn, en u haalt daar de hond op voor uw proefweek dan betaald u direct na ontvangst van het adoptiecontract het volledige bedrag van 260 euro. Mocht de hond door omstandigheden, die tevoorschijn komen in de proefweek, weer terug moeten naar het opvang adres dan bent u niets verschuldigd.

 

Stichting New life for Animals, te Zetten.
NL10 RABO 0135 421381 o.v.v. uw naam en de naam van de hond.

CONTANTE BETALING AAN DE MEDEWERKERS BIJ TRANSPORT OF OPVANG IS NIET MOGELIJK

 

Datum:

 

Handtekening adoptant                        Handtekening Stichting New Life for Animals

 

 

Website: www.newlifeforanimals.nl

Voorzitster: M. de Waard  tel nr: 06-55981115 email: m.waard@planet.nl